HJEM
Filmanmeldelser
Runabåden "Snarken"
Havet og Omegn
Interview

JERNBANER
DanLink
EMD/GM Maskiner
GM fra NOHAB
På Museet
S-tog & Bybane
Sporvogne & Busser
Jernbanefærger
Hensat og Skrottet

STATSBANERNE
DSB Driftsmateriel
EA | EG | ER | ET
MA | MR | MF | MG
MH | MT | Köf
ME | MX | MY | MZ |
MM/FS | MC | SA/SE
Dampmaskiner
Godsvognspræsentation

FREMMEDE SKINNER
IC2 | Y-Tog | Metro
Rayton's Trains
Gæster

NYHEDER
2016 | 2015 | 2014
Arkiv 1900 - 2013

BIBLIOTEK
biografmuseet.dk
in70mm.com
YouTube
 
 
 

Extracts and longer parts of hauerslev.com may be reprinted with the written permission from the editor.
Copyright © 1800 - 2070. All rights reserved.
 

ALWEG
The Seattle Center Monorail

Tilbage til forsiden
Billeder og tekst: Anders M Olsson, Lund, Sverige Dato: 28.09.2013
The Seattle Center Monorail är troligen det enda äkta Alwegtåget i världen som fortfarande går i reguljär passagerartrafik. Linjen byggdes till världsutställningen 1962 och förbinder centrala Seattle med utställningsområdet ("Seattle Center") ett par kilometer längre norrut.

Där finns även Seattles mest kända landmärke, utsiktstornet The Space Needle (184 meter högt), även det ett monument från världsutställningen 1962. Både Alwegtåget och The Space Needle får väl anses typiska för hur man tänkte sig framtiden för 50 år sen.

Det finns visserligen andra monorail-banor i världen, men i motsats till linjen i Seattle är tågen inte original Alweg. Namnet Alweg är bildat som en sammandragning av den svenske uppfinnaren Axel Wenner-Grens namn, mannen bakom tågsystemet.
 
Læs mere her:

Flere billeder af: ALWEG The Seattle Center Monorail

Anders' birthday in the Royal Cinema, Malmø, 23. November 2014

Internet link:


Seattle Monorail

ALWEG WiKi

ALWEG Archives

 
På linjen går två tåg, ett blått och ett rött. De går fram och tillbaka på var sitt spår, så båda spåren används för trafik i båda riktningarna.

I större linjenät skulle de två spåren förmodligen ha använts för trafik i var sin riktning. Trots att de två tågseten har egna spår kolliderade de ändå med varandra år 2005. Det berodde på att spåren är tätt sammandragna vid den södra stationen så att passagerarna kan stiga av och på båda tågen från samma plattform på köpcentret Westlake. När det yttre tåget anländer till plattformen fäller man ut små broar över det inre spåret. Det betyder naturligtvis att båda tågen inte kan vara inne på stationen samtidigt.

Det tar bara två minuter att åka hela sträckan, och strax innan den norra stationen passerar tåget rakt igenom museet EMP, Experience Music Project. Tågen går var tionde minut från 7:30 på morgonen till 11 på kvällen och en enkel resa kostar 2 dollar och 25 cent, endast kontant betalning!

• Flere billeder af: ALWEG The Seattle Center Monorail
 
 
   
Gå: tilbage - op
Opdateret torsdag, 22 december 2016 09:58:14